U petak, 27 maja, u prostorijama Udruženja osiguravača Srbije, održan je sastanak sa predstavnicima “Kosovskog biroa osiguranja” sa sedištem u Prištini.

Na sastanku su razmatranja pitanja implementacije Memoranduma o razumevanju koji je, u okviru Briselskog sporazuma, potpisan u Briselu 2015. godine.

Konstatovano je da je komunikacija I saradnja otvorena I konstruktivna, onako kako se očekuje u sprovođenju odredbi Briselskog sporazuma. Razmenjene su informacije od značaja za unapređenje saradnje, uz napomenu da je obaveza Udruženja I “Kosovskog biroa” tehnička realizacija na dobrobit građana, I da se na toj platformi trebaju dalje razvijati modeli saradnje.

Sastanak je završen zajedničkim zaključkom da je potrebno intenzivirati sastanke radi razmene iskustava I uspostavljana direktne komunikacije koja je osnov realizacije poverenih poslova na implementaciji Memoranduma o razumevanju.

Fotogalerija