Iako je proces digitalizacije uzrok izlaska industrije osiguranja iz zone konfora koji je posebno ubrzan tokom pandemije izazvane korona virusom, to je neophodan proces i u periodu pred nama poslovni prosperitet imaće kompanije koje ostvare punu sinergiju sa IT sektorom. Samo na taj način mogu se definisati novi proizvodi i kreirati digitalni alati koji će omogućiti plasman istih i do mlađih klijenata koji, tradicionalno, nisu klijenti osiguranja u većoj meri. To su najvažniji zaklјučci Konferencije „DOT2022“ koja je održana od 06-08. oktobra u hotelu Dunav na Zlatiboru.

Organizator skupa je Udruženje osiguravača Srbije, a cilј Konferencije je da se zaposlenima iz društava približe najnovije mogućnosti u primeni informacionih tehnologija u industriji osiguranja u funkciji ostvarivanja prednosti na tržištu i približavanja potrebama klijenata kompaniji, odnosno kako bi se osiguranje prilagodilo savremenom pružanju usluga.

Na Konferenciji se govorilo o temama koje su u interesu savremenog poslovanja za koje je primena novih informatičkih rešenja od klјučnog značaja, što je bio i sastavni deo prezentacija koje su održale IT kompanije – partneri industrije osiguranja: SAGA, ASSECO, COMTRADE, ATOS, SETCEE, HUAWEI, GROWIT, KAMELEON, INCEPTION, SOFTWARE IMPROVEMENT GROUP.

Opšti zaklјučak Konferencije je da je ovakav skup potreban industriji osiguranja, pa je sledeći najavlјen za oktobar 2023. godine.

Fotografije