Republika Srpska bi do kraja naredne godine trebalo da dobije novi Zakon o osiguranju, od kojeg se očekuje da reši problem na tržištu, najavio je predsednik Vlade RS Radovan Višković, na Danima osiguranja Republike Srpske. On je, kao najveće probleme tržišta osiguranja Republike Srpske, naveo nelegalne popuste u osiguranju od autoodgovornosti kao i poslovanje povezanih lica sa fingiranim izveštajima.

Danima osiguranja Republike Srpske prisustvovala je i delagacija Udruženja osiguravača Srbije, koju je predvodio generalni sekretar Duško Jovanović.

U sklopu panela pod nazivom „Digitalizacija sektora osiguranja kao nužan uslov razvoja u post pandemijskom periodu“ koji se bavio savremenim načinima poslovanja u svim sektorima, direktor Informacionog centra UOS Aleksandar Đoković održao je prezentaciju na kojoj je predstavio osnovne tehničke i organizacione principe funkcionisanja IC UOS. Tom prilikom, Đoković je podelio iskustva industrije osiguranja u Republici Srbiji na polju opšte digitalizacije i unapređenja poslova prodaje polisa AO. Poseban akcenat bio je na ulozi IC UOS u tom procesu kao digitalnom alatu za određivanje visine premije na osnovu automatskog svrstavanja vozila odgovarajuće premijske grupe, digitalnu kalkulaciju bonusa i malusa klijentima prilikom kupovine polisa AO i sl. Đoković je posebno istakao odličnu saradnju UOS sa MUP i drugim institucijama od značaja u Srbiji i van zemlje.

Fotografije