U okviru priprema za predstojeći Kopaonik Business Forum, održan je prvi radni sastanak u prostorijama Udruženja osiguravača Srbije. Na sastanku su utvrđene glavne smernice za panel o osiguranju, koji u okviru Foruma tradicionalno organizuje UOS. Moderator će biti profesor Pravnog fakulteta u Beogradu Nataša Petrović Tomić, a počasni gost glumac Milan Marić, zvezda filma „Toma“.

Industriju osiguranja predstavljaće predsednici Izvršnih odbora Dunav osiguranja, Generali osiguranja i Wiener Stadtische osiguranja Ivana Soković, Dragan Filipović i Zoran Blagojević. Kopaonik Business Forum održava se od 5-8. marta, a panel o osiguranju biće održan 6. marta od 18.30 pod nazivom „Industrija osiguranja u uslovima ekonomske krize“.

Fotografije