U prethodnih deset godina svi ključni pokazatelji poslovanja industrije osiguranja kretali su se uzlaznom putanjom, izjavila je guverner NBS Jorgovanka Tabaković, otvarajući 6. Srpske dane osiguranja. NBS je stvorila stabilne i predvidive uslove poslovanja, pa se prethodni period može nazvati decenijom stabilnog rasta, naglasila je guverner NBS.
– Iznosi kapitala, ukupna imovina, tehničke rezerve i premije životnih osiguranja više su nego udvostručeni u deceniji za nama. To je podiglo premiju osiguranja po glavi stanovnika sa 77 na 149 evra, a ukupnu premiju sa 61,5 na 119,4 milijarde dinara, naglasila je guverner Jorgovanka Tabaković.

Ona dodaje i da su pozitivna kretanja i rast nastavljeni i u prva tri kvartala ove godine, jer je očuvana vrednost investicionog portfolija i obezbeđena su sredstva tehničkih rezervi za izvršenje obaveza po osnovu zaključenih ugovora o osiguranju.
– Ukupna premija je za prva tri tromesečja ove, u odnosu na isti period prošle godine, uvećana za 12,2% što je znatno više od prosečne stope koja je u istom periodu ostvarena u predhodnih 10 godina. Najveći rast ostvaren je kod imovinskih osiguranja, dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, osiguranja od odgovornosti zbog upotrebe motornih vozila i osiguranja pomoći na putu, izjavila je Tabaković.

Guverner NBS kaže i da je pandemija uzrokovana korona virusom, osim što je podstakla brigu o zdravlju, u prvi plan stavila i značaj ulaganja u finansijsku sigurnost. Industrija osiguranja je na pravom putu i kreirani su stabilni uslovi koji treba da omoguće otpornost na sistemske rizike, tvrdi guverner Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković.

Govoreći o stabilnosti domaćeg sektora osiguranja, predsednica UO Udruženja osiguravača Srbije Ivana Soković, potvrdila je da je srpsko tržište u godini za nama uspelo da pređe milijardu evra fakturisane premije.
– Učešće premije osiguranja u BDP iznosi 2 posto i po tom pokazatelju smo na 62. mestu svetske rang liste. To je ohrabrujuće, ali moramo još dosta napora da uložimo kako bismo se približili najrazvijenijim tržištima. Zbog toga je nužna saradnja države, regulatora tržišta i osiguravajućih društava, naglasila je Soković.

Ona je ukazala i da se nazivom konferencije, citatom pesnika Miroslava Mike Antića “Nije sve u svoje vreme, već sve u tvoje vreme” ukazuje na potrebu svakog pojedinca da se aktivno uključi u kreiranje ambijenta koji ga okružuje i da ne smemo biti pasivni posmatrači procesa koji se odvijaju i menjaju, već se moramo prilagođavati i usavršavati.

Generalni sekretar UOS Duško Jovanović naglašava da je osiguranje, za razliku od drugih sektora, dobro prošlo tokom pandemijske krize.
– Od milijardu evra u prošloj godini, više od 600 miliona je isplaćeno korisnicima usluga kroz štete. Akumulirana sredstva, osiguravajuća društva ulažu u državne obveznice, poslovne banke i jedan manji deo u nekretnine. Očekujemo da pozitivna kretanja budu nastavljena i da se nastavi rast industrije osiguranja. Naš cilj je da dođemo do nivoa na kojem će građani birati koju polise da kupe, a ne da li da se osiguraju, jer svi shvataju značaj osiguranja, izjavio je Jovanović.

Sa šestih Srpskih dana osiguranja poručeno je i da je posle pandemije izazvane korona virusom, globalna inflacija najveći problem sa kojim se suočava tržište osiguranja. Inflacija slabi kupovnu moć korisnika usluga osiguranja korisnika usluga osiguranja pa bi trebalo očekivati pad tražnje za tom vrstom polisa, zaključeno je na okruglom stolu koji je bio posvećen budućnosti životnog osiguranja. Sa druge strane, rastu kamatne stope, što će osiguravajuća društva ispratiti pa se očekuje da životno osiguranje sa štednom komponentom dobije na značaju. Uslov za rast tržiša životnog osiguranja su i poreski podsticaji poput postojećih kod dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja.

Direktor Uprave za sprečavanje pranja novca Željko Radovanović poručio je da da je naše tržište osiguranja niskorizično kada je u pitanju pranje novca i finansiranje terorizma. On tvrdi da nema razloga za brigu građana jer kod zaposlenih u srpskoj industriji osiguranja postoji visoka svest o ovim opasnostima. U ovoj oblasti smo ispred 90% članica EU, poručio je Radovanović.

Predsednik IO DDOR osiguranja Francesko Masci je na zatvaranju konferencije poručio da industrija osiguranja igra vitalnu ulogu u ekonomiji i da osiguravajuća društva ohrabruju jače partnerstvo javnog i privatnog sektora.
– To može promeniti igru u razvoju privrede i naprednog tržišta kapitala, u cilju privlačenja stranih investicija i pružanju podrške domaćim investicijama. Otvaranje novih radnih mesta i stvaranje bogatstva od izuzetne je važosti i trebalo bi da bude u srcu ekonomske politike i poslovnih strategija, poručio je Masci.

Srpski dani osiguranja su tradicionalna konferencija koja okuplja domaće i strane stručnjake iz oblasti osiguranja, koju organizuje Udruženje osiguravača Srbije.

Fotografije