Sporovi iz osiguranja su brojni, mogu da potraju i da opterete sudski aparat. Dobro osmišljena strategija rešavanja sporova iz osiguranja treba da bude zasnovana na balansu između državnih i alternativnih formi rešavanja sporova, poručeno je sa panela o medijaciji koji je organizovan u okviru Konferencije „Pravni i ekonomski izazovi u osiguranju u dinamičnom okruženju“. Zaključak Panela je i da postoji interes struke osiguranja za uvođenje medijacije, koja je nezaobilazni deo strategije održivog razvoja delatnosti osiguranja. Zaokret ka medijaciji značio bi napuštanje tradicionalnog (konzervativnog) pristupa osiguranju. Industrija osiguranja treba da pokaže određeni stepen adaptabilnosti promenama koje se dešavaju u 21. veku. Drugim rečima, ne možete uspešno voditi poslovanje ako ste uvereni da u pravu postoji samo jedan put, konkretno državni put zaštite prava. Kompanija koja neguje svojevrsnu „can do“ kulturu nastojaće da uveri potrošače da se sporovi mogu rešavati na osnovu prijateljskih formi koje počivaju na kompromisu i dijalogu, poručeno je sa panela na kojem su učestovovali Nataša Petrović Tomić, profesorka Pravnog fakulteta u Beogradu, Stefan Milojević iz Nacionalnog centra za posredovanje u rešavanju sporova, dok su industriju osiguranja predstavljali Miloš Milanović iz Dunava, Nenad Grujić iz Generali osiguranja i Nenad Anđelić iz Triglav osiguranja.

Na Konferenciji je održano šest okruglih stolovana na kojima se, između ostalog, razgovaralo o ugovorima o osiguranju od autoodgovornosti, ugovorima o osiguranju, korporativnom upravljanju i zaštiti potrošača.

Bilo je to 24. godišnje savetovanje, koje zajedno organizuju Udruženje osiguravača Srbije i Udruženje za pravo osiguranja. Konferencija je održana 19. i 20. aprila u hotelu „Izvor“ u Aranđelovcu.

Fotografije