U sklopu međunarodnih aktivnosti, predstavnici Udruženja osiguravača Srbije učestvovali su u radu 57. Generalne skupštine Sistema zelene karte, koja je održana u Ostendeu, u Belgiji, od 6. do 9. juna ove godine.

Na pomenutoj sednici donet je niz odluka od strateškog značaja, a koje se pre svega tiču ubrzane digitalizacije razmene informacija i poslovanja između članica Sistema – Nacionalnih biroa zelene karte. Između ostalog, Skupština je potvrdila odluke Upravnog odbora o suspenziji članstva biroa Rusije i Belorusije.

Udruženje osiguravača, kao član Upravnog i Savetodavnog odbora Sistema i kao predsednik Odbora za prijem novih članova Sistema, nastavlja da aktivno učestvuje u radu ovog, drugog po veličini Sistema na svetu, predstavljajući na najbolji način Republiku Srbiju, industriju osiguranja i svoj rad u međunarodnim okvirima.

Fotografije