Inflacija je neprijatelj osiguranja jer negativno utiče i na premiju i na isplatu šteta, rečeno je na panelu o osiguranju koji je održan na Kopaonik Business Forumu. Rast cena najviše utiče na dobrovoljno zdravstveno, imovinsko i na isplatu šteta kod autoodgovornosti i kasko osiguranja. U pronalaženju rešenja trebalo bi da se uključi i država, poručeno je sa panela “Osiguranje: nova realnost”.

Predsednik IO AMS osiguranja Dejan Jevtić naglasio je da postoje dva principa prilikom isplate šteta, posebno kod imovinskih ili kasko. Kod nas se polazi od knjigovodstvene vrednosti i osiguranici su nezadovoljni prilikom isplate naknade štete zbog manje sume, ali je zato premija niska. To je dobro za korisnike usluga, ali je problem za osiguravače kada je inflacija visoka. Na razvijenim tržištima polazna osnova najčešće je novonabavljena vrednost, ali su zato premije znatno više što bi na tržištima poput našeg bio veliki problem, naglasio je Jevtić.

Na panelu koji je organizovalo Udruženje osiguravača Srbije govorilo se i o katastrofalnim štetama. Izneta su rešenja iz svetske i evropske prakse i zaključeno da bi za naše tržište bilo najbolje formiranje pula osiguravača koji podrazumeva sinergiju države, osiguravača i reosiguravača, gde bi svako imao svoju ulogu. Član IO Dunav osiguranja i moderator panela Milo Marković naglasio je da bi uloga države bila u propisivanju obaveznosti tog osiguranja.

Predsednik IO Sava osiguranja Bojan Mijailović podsetio je i kao pozitivan primer izneo pul koji postoji u Turskoj i iz kojeg je prilikom prošlogodišnjeg zemljotresa isplaćeno 19 milijardi dolara na ime odštete. Slično rešenje potrebno je i Srbiji, poručio je Mijailović. Za smanjenje šteta koje nanose elementarne nepogode, hitno su nam potrebne planske i operativne mere i ulaganje u infrastrukturu za odbranu od šteta, smatra predsednik IO Triglav osiguranja Dragan Marković. On je poručio i da je neophodno podizanje svesti građana o značaju osiguranja. Član IO Wiener Stadtische osiguranja Sanja Nikolić upozorila je da je rast prosečne temperature u Srbiji brži u odnosu na prosečni evropski i svetski rast. Ona smatra i da bi trebalo preispitati dalje funkcionisanje osnovnog paketa imovinskog osiguranja koji podrazumeva zaštitu od oluje i grada, jer se očekuje da budu sve češće i sa katastrofalnijim posledicama.

Na panelu se govorilo i o važnosti razvoja i zadržavanja kadra u osiguranju. Udruženje osiguravača Srbije već je preduzelo prve korake i u saradnji sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Beogradu, pokrenulo Studije za inovaciju iz oblasti osiguranja.

UOS je tradicionalni sponzor Kopaonik Business Foruma i organizator panela o značaju osiguranja.

Fotografije