U prostorijama Udruženja osiguravača Srbije svečano je potpisan Memorandum o saradnji Udruženja osiguravača, Udruženja banaka Srbije i Udruženja pravnika u privredi Republike Srbije. Memorandum su potpisali generalni sekretari UOS i UBS, Duško Jovanović i Marina Papadakis, kao i prof. dr Nataša Petrović Tomić, predsednica Udruženja pravnika u privredi Republike Srbije.

Potpisom ovog memoranduma, Udruženje je nastavilo tradiciju saradnje sa ključnim partnerima u cilju afirmacije značaja finansijskog sektora u savremenom društvu i promociju osiguranja i bankarstva kao društveno odgovornih delatnosti.

Memorandumom su, između ostalog, predviđeni i opšti ciljevi, svrha i aktivnosti saradnje tri udruženja od kojih su najvažniji oni usmereni na zajedničke inicijative za koncipiranje naučnih, istraživačkih i edukativnih programa u oblasti studija bankarstva i osiguranja, kao i na izradu i realizaciju zajedničkih projekata.

Strane potpisnice će zajednički raditi na organizovanju i održavanju domaćih i međunarodnih konferencija, seminara, okruglih stolova, simpozijuma i predavanja, pokretanju novih i nastaviti saradnju u okviru postojećih akademskih programa na nivou postdiplomskih studija, izdavanju časopisa/zbornika, kao i na drugim poduhvatima (objavljivanje monografija, kataloga, naučnih radova i dr).

Fotografije