Međunarodni naučni skup: “Osiguranje, naknada štete i novi zakon o parničnom postupku”

Međunarodni naučni skup: “Osiguranje, naknada štete i novi zakon o parničnom postupku” Udruženje osiguravača Srbije je suorganizator XV međunarodnog naučnog skupa “Osiguranje, naknada štete i novi zakon o parničnom postupku”. …

Međunarodni naučni skup: “Osiguranje, naknada štete i novi zakon o parničnom postupku” Прочитај више »