Generalni sekretar Udruženja osiguravača Srbije Vladan Manić i direktor Hrvatskog ureda za osiguranje Hrvoje Pauković potpisali su Sporazum o zaštiti posetilaca. Sporazum će vozačima iz obe države omogućiti bržu i efikasniju naknadu štete, u slučaju eventualnih saobraćajnih nezgoda.

Sporazumom je predviđeno da se oštećeno lice, koje je pretrpelo štetu na teritoriji druge države, obrati svom nacionalnom Birou zelene karte, koji će u saradnji sa biroom države u kojoj se nezgoda dogodila, omogućiti brže prikupljanje dokumenata i informacija potrebnih za ostvarivanje prava na naknadu štete. Konkretno, Biro zelene karte iz države iz koje je oštećeni, poslaće Birou države nastanka nezgode upit sa zahtevom da se:

–    izvrši identifikacija osiguravajućeg društva štetnika,

–    izvrši identifikacija vozača ili vlasnika vozila štetnika, ukoliko u periodu od 6 nedelja nije bilo moguće utvrditi osiguravača,

–    pribave dokumenta koja su neophodna ili pomažu u ostvarivanju prava na naknadu (npr. policijski zapisnik) i

–    dostave detalji o garantnom fondu zemlje nastanka nezgode uz, kad god je to moguće, objašnjenja i korisne informacije.

Generalni sekretar Udruženja osiguravača Srbije Vladan Manić rekao je da potpisani Sporazum predstavlja veliko olakšanje za građane Srbije, jer je Hrvatska tranzitna država ka Evropi i značajna turistička destinacija za naše građane. Direktor Hrvatskog ureda za osiguranje Hrvoje Pauković dodao je da vozači iz Srbije, u slučaju nezgode u Hrvatskoj, više neće morati da remete poslovne ili turističke planove, jer će pravo na naknadu štete moći da ostvare i po povratku u Srbiju. On očekuje i da potpisani Sporazum dodatno unapredi tranzit, turizam i promet između Hrvatske i Srbije. 

Podsetimo, Srbija je Sporazum o zaštiti posetilaca ranije potpisala sa nacionalnim biroima Grčke, Turske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore.