Kompanija Dunav osiguranje preuzela je portfelj Takovo osiguranja, počev od 23. aprila 2015. godine. Od tog dana sva prava i obaveze osiguranika Takovo osiguranja, koje je u likvidaciji, prebačena su na Dunav osiguranje.

To se podjednako odnosi na štete, izdavanje zelenih kartona i na izmenu polisa osiguranja, kao i na druga prava i obaveze osiguranika Takovo osiguranja.

Preuzimanje portfelja odobrila je Komisija za zaštitu konkurencije, uz prethodno odobrenje Narodne banke Srbije i uz obrazloženje da će time biti zaštićeni osiguranici kompanije Takovo osiguranje. Podsetimo, Narodna banka Srbije je krajem jula 2014. godine Takovo osiguranju oduzela dozvolu za rad.