Generalni sekretar Udruženja osiguravača Srbije Radmila Jašarović i direktorka Slovenskog zavarovalnog združenja Maja Krumberger potpisale su, u prostorijama Sava osiguranja, Sporazum o zaštiti posetilaca. Sporazum će vozačima iz obe države omogućiti bržu i efikasniju naknadu štete, u slučaju eventualnih saobraćajnih nezgoda.

Sporazumom je predviđeno da se oštećeno lice, koje je pretrpelo štetu na teritoriji druge države, obrati svom nacionalnom Birou zelene karte, koji će u saradnji sa biroom države u kojoj se nezgoda dogodila, omogućiti brže prikupljanje dokumenata i informacija potrebnih za ostvarivanje prava na naknadu štete. Generalni sekretar Udruženja osiguravača Srbije Radmila Jašarović izjavila je da je Sporazum kreiran tako da državama van EU, odnosno državama koje nisu u sistemu direktiva EU, pruži mogućnost da obezbede dodatnu zaštitu i pomoć svojim građanima koji motornim vozilima putuju na teritorije drugih država. Dokument je sastavljen na osnovu najboljih odredbi 4-te i 5-te Motorne direktive EU, koje su poznate po zaštiti trećih oštećenih lica. Smatra se da je ovaj mehanizam najbliži modelu koji postoji za države EU, dodala je Jašarović.

Direktorka Slovenskog zavarovalnog združenja Maja Krumberger izjavila je posle potpisivanja Sporazuma da je Sporazum nastavak dobre saradnje slovenačkih i srpskih osiguravača. Ona je dodala da je Srbija tek druga država sa kojom Slovenija potpisuje ovakav sporazum.

Osim što predstavlja iskorak u zaštiti građana, osiguravajućih društava i vozača, Sporazum će dodatno unaprediti saradnju dve države, kroz unapređenje tranzita, turizma i prometa.

Srbija je Sporazum o zaštiti posetilaca ranije potpisala sa nacionalnim biroima Grčke, Turske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Hrvatske.