U noći između utorka i srede, 12. avgusta 2015. godine u ponoć, počela je primena Memoranduma o razumevanju, koji je Udruženje osiguravača Srbije potpisalo sa Kosovskim biroom osiguranja, uz posredovanje Saveta biroa zelene karte u Briselu.

Memorandum relaksira dosadašnji model koji je primenjivan na administrativnoj liniji sa Kosovom i Metohijom prilikom prelaska motornim vozilom, tako što oslobađa građane Republike Srbije dodatnih plaćanja po osnovu osiguranja. Memorandum takođe predviđa i olakšanje u administrativnom smislu, jer njegova primena skraćuje proceduru odnosno vreme provedeno na administrativnim prelazima.

Građani koji iz centralne Srbije žele da svojim vozilom putuju na Kosovo i Metohiju mogu to da urade bez pribavljanja dodatnih dokumenata i bez dodatnih troškova, odnosno samo sa osnovnom polisom obaveznog osiguranja od autoodgovornosti koju su pribavili prilikom registracije vozila. Građani Srbije sa Kosova i Metohije će u centralnu Srbiju svojim vozilom nesmetano putovati uz posedovanje tzv. Polise plus, koju izdaju društva za osiguranje na Kosovu i Metohiji.

Vozila označena tzv. KS tablicama će administrativnu liniju moći da prelaze sa svojim registarskim oznakama, dok će za vozila sa tzv. RKS tablicama nastaviti da važi dosadašnji model, koji podrazumeva pribavljanje PROBA tablica prilikom prelaska administrativne linije. U oba slučaja, ne postoji nikakav dodatni trošak po pitanju osiguranja motornog vozila.

Dogovor koji je postignut podrazumeva da je krajnji platilac štete, koja je prouzrokovana motornim vozilom, osiguravajuće društvo koje je osiguralo pomenuto vozilo. U tom smislu, štete nastale na Kosovu i Metohiji upotrebom vozila sa registarskim oznakama iz centralne Srbije će nadoknađivati osiguravajuće kompanije iz centralne Srbije, dok će štete nastale upotrebom vozila registarskih oznaka sa Kosova i Metohije na području centralne Srbije nadoknađivati osiguravači sa Kosova i Metohije.

Građani koji pretrpe štetu od strane motornog vozila sa registarskim oznakama sa Kosova i Metohije će svoj zahtev za obeštećenjem moći da podnesu Udruženju osiguravača Srbije ili bilo kom osiguravajućem društvu članu Udruženja koje ima dozvolu za obavljanje poslova obaveznog osiguranja od autoodgovornsti.

U slučaju da društvo za osiguranje sa Kosova i Metohije ima na području centralne Srbije svog korespodenta (osiguravajuće društvo koje je ovlašćeno da u ime i za račun davaoca ovlašćenja ekskluzivno obradi i isplati odštetni zahtev), onda postoji obaveza da se odštetni zahtev podnese tom društvu za osiguranje. Informaciju o tome da li postoji ovlašćeni korespodent za društva sa Kosova i Metohije na području centralne Srbije građani mogu dobiti u Udruženju osiguravača Srbije, telefonskim pozivom (011/2927-950) ili slanjem elektronske pošte (greencard@uos.rs).