Pod pokroviteljstvom Udruženja osiguravača Srbije održana je treća konferencija „IBTF INSURANCE BUSINESS&TECHNOLOGY FORUM 2015“. Konferencija je održana od 16. do 18. oktobra 2015. godine u hotelu Izvor u Aranđelovcu, a glavne teme bile su primena ICT tehnologija u poslovanju osiguravajućih društava.

Osnovna ideja skupa bila je da se edukativnim sadržajem predavanja približe mogućnosti za upotrebu ICT u cilju unapređenja biznisa. Prisutnima su bila prezentovana izlaganja na temu najnovijih mogućnosti za upotrebu informacionih tehnologija u osiguranju, kako bi se ostvarila kompetetivna prednost kompanija na tržištu sa primenom IT u svrhu približavanja klijentu pružanjem elektronskih usluga i servisa. Učesnici skupa bavili su se temama iz oblasti bezbednosti Informacionih sistema, načinima za upravljanje rizicima, optimizacijom troškova i otvaranja novih kanala prodaje.

Otvarajući Konferenciju, direktor Informacionog centra Udruženja osiguravača Srbije Aleksandar Đoković istakao je da je industrija osiguranja u protekloj godini ostvarila rast iznosa ukupne premije i bilansne sume, odn. povećanje tehničkih rezervi od 27,6% sa potpunom pokrivenošću u životnim i neživotnim osiguranjima. Đoković je podsetio da su zaposleni u IT sektoru u industriji osiguranja bili velika podrška tim uspesima i pozitivnim rezultatima, ali i da će IT nastaviti taj trend implementacijom novih tehnoloških rešenja.

Izuzetnu pažnju prisutnih izazvalo je izlaganje pomoćnika direktora Uprave carine, g. Veselina Miloševića, o usklađivanju srpskog carinskog tranzitnog sistema sa propisima Konvencije (NCTS). Milošević je istakao velike poslovne mogućnosti za osiguravajuća društva i opšti državni značaj projekta, ali i to da će s obzirom na nove, jednostavnije, carinske procedure prilikom prelaska državne granice, značajno biti povećan tranzitni saobraćaj kroz Republiku Srbiju, što se očekuje već u prvom kvartalu 2016. godine.

Poslednjeg dana Konferencije održan je okrugli sto o usklađivanju sa novim Zakonom o osiguranju u domenu IT i digitalizaciji poslovanja u osiguranju sa posebnim naglaskom na oblast osiguranja od autoodgovornosti. Okruglim stolom su predsedavali Vidan Marković – DDOR Novi Sad, Milan Bukorović – Generali osiguranje, Nebojša Veličković – Dunav, Miodrag Jovanović – AXA i Aleksandar Đoković – UOS. Konstatovano je da postoje nejasnoće u Zakonu o osiguranju, posebno u delu koji se odnosi na organizaciju IT u procesu razdvajanja na kompozitna društva i da je neophodno da se preko Udruženja uspostavi kontakt sa Narodnom bankom u cilju razjašnjenja pojedinih članova. Na temu digitalne transformacije istaknuta je tehnološka zrelost industrije osiguranja da se u saradnji sa nadležnim institucijama pokrene projekat kojim bi se omogućilo i elektronsko izdavanje polisa od autoodgovornosti u cilju unapređenja kvaliteta i raznovrsnosti servisa namenjenih klijentima, prema uzoru na rešenja u regionu i svetu.

Konferencija je završena uz zaključak i želju svih prisutnih da se nastavi kontinuitet održavanja skupa i da sledeće godine poziv za učešće bude upućen svim eminentnim faktorima industrije osiguranja iz regiona i šire.