Neobičnim događajem u centru Beograda, na jednoj od najprepoznatljivijih zgrada, Udruženje osiguravača Srbije pokrenulo je akciju edukacije stanovništva i podizanja svesti o potrebi i prednostima osiguranja. Virtuelni požar na zgradi Pravnog fakulteta iznenadio je i okupio veliki broj građana.

Namera polusatne vizuelno zvučne projekcije požara bila je da ukaže javnosti da su nepredviđene stvari realne i da mogu svima da se dogode. Takođe, cilj akcije na Pravnom fakultetu bio je da podseti građane da osiguravanjem sebe ili svoje imovine ulažu u ono što je najvrednije, a to je sigurna budućnost.

Kampanja “Osiguraj budućnost” pokrenuta je sa ciljem da konstantnom edukacijom motiviše građane da više brinu o sebi, svojoj sigurnosti i budućnosti. Kampanja će približiti osiguranje kao našeg saveznika, nekoga ko će nam pomoći u nevolji. Osiguranje nije nepotreban trošak, kako ga većina ljudi doživljava. Kampanjom “Osiguraj budućnost” pokazaćemo da biti osiguran znači biti miran. Biti neosiguran znači biti izložen većem riziku od mogućih problema i materijalnih gubitaka.