Kao rezultat nastojanja da, u skladu sa najnovijom međunarodnom i domaćom regulativom u oblasti zaštite poslovnih podataka i informacija i podataka o ličnosti unapredi nivo svoje informacione bezbednosti i zaštite privatnosti, Udruženje osiguravača Srbije se sertifikovalo sa dva sertifikata – SRPS ISO/IEC 27001:2014 (ISMS) i SRPS ISO/IEC 27701:2019 (PIMS), za usluge prikuplјanja, obrade, čuvanja, zaštite i distribudije podataka u oblasi osiguranja od AO.

Sertifikati su izdati nakon provere od strane ovlašćenog sertifikacionog tela o usvojenom, implementiranom i sprovedenom sistemu menadžmenta informacione bezbednosti (ISMS) i zaštite privatnosti (PIMS) u Udruženju. Bezbednost informacija je za Udruženje osiguravača Srbije veoma značajna, s obzirom na poverena javna ovlašćenja kojima se UOS bavi.

Uručeni sertifikati potvrda su kvalitetne zaštite svih podataka koje UOS obrađuje i predstavlјaju dokaz trajnog opredelјenja da se u navedenoj oblasti prate najsavremenija normativna i informatička rešenja.

Sertifikati