Udruženje osiguravača Srbije biće suorganizator studija koje pokreće Pravni fakultet u Beogradu pod nazivom „Studije za inovaciju iz oblasti osiguranja“. Vođa projekta biće redovna profesorka Pravnog fakulteta Nataša Petrović Tomić sa kojom su na sastanku održanom 28. avgusta, dogovoreni detalji buduće saradnje.

Ovim projektom Pravni fakultet i Udruženje osiguravača izlaze u susret potrebama tržišta jer se studije koje će biti pokrenute neće baviti samo pravnom, već i ekonomskom, marketinškom i tehničkom stranom osiguranja. Programom studija biće obuhvaćen širok spektar tema, počev od strategije poslovanja preko Solventnosti II i najnovijih ESG trendova do specifičnih pitanja koje otvaraju digitalizacija i korišćenje pametnih ugovora, kao i zaštita podataka u osiguranju. Studije će podjednako biti namenjene pravnicima, ekonomistima, stručnjacima za marketing u osiguranju ili za likvidaciju šteta, advokatima i agentima za prodaju osiguranjа.

Nastava će obuhvatiti 60 časova predavanja, počev od početka oktobra. Predavači će biti univerzitetski profesori, eminentni stručnjaci iz prakse osiguranja, advokati i predstavnici nadzornog tela.

Fotografije