Svi klјučni pokazatelјi poslovanja sektora osiguranja u proteklih deset godina beleže pozitivan trend i više su nego udvostručeni, izjavila je guverner Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković. Ona je na Zlatiboru, otvarajući sedme „Srpske dane osiguranja“ dodala da je premija osiguranja po stanovniku u prethodnoj deceniji povećana sa 79 na 171 evro, a da ukupna premija beleži rast sa 64 milijarde dinara u 2013. godini na 133,9 milijarde dinara u 2022. godini. I iznos rešenih šteta je više nego dupliran u prethodnih deset godina – sa 28,7 na 68,9 milijardi dinara.

Govoreći na Konferenciji o osiguranju koja je ove godine održana pod nazivom „Ako ne mi, ko? Ako ne sad, kad?“ guverner Tabaković je naglasila da je sektor osiguranja i u protekle četiri godine, u uslovima povećanih rizika, sačuvao solventnost i profitabilnost, pružajući širok spektar i visok kvalitet usluge svojim korisnicima. Tome su doprinele i mere Narodne banke Srbije, naglasila je Jorgovanka Tabaković. Dodala je i da su pozitivni trendovi nastavlјeni i u prva tri tromesečja ove godine, jer je ukupna premija uvećana za 16,3% u odnosu na isti prošlogodišnji period i iznosi 115,6 milijardi dinara.

Od prvih „Srpskih dana osiguranja“ do danas, osiguranje kao sektor prešlo je značajan put. Uvećanje ukupne premije, premije po glavi stanovnika i tehničkih rezervi svrstava sektor osiguranja u red značajnijih institucionalnih investitora i partnera, izjavila je predsednica UO Udruženja osiguravača Srbije Ivana Soković. Ona je dodala i da je urađeno mnogo na unapređenju transparentnosti poslovanja, informacionoj bezbednosti, zaštiti ličnih podataka i pripremi za implementaciju Direktiva Solvensi 2.

Generalni sekretar Udruženja osiguravača Srbije Duško Jovanović poručio je da Udruženje osiguravača Srbije radi na podizanju svesti građana o značaju polise. Osiguranje nije trošak, već investicija, dodao je Jovanović. On je izjavio i da se to posebno odnosi na polјoprivredu, kojoj vremenske neprilike nanose najveće štete. Zbog toga smo i ove godine održali okrugli sto o polјoprivredi, na kojem je zaklјučeno da je potrebno veće partnerstvo države i osiguravača, kako bi porastao broj osiguranih obradivih površina. Sa postojećih 15% osiguranih površina država ne može da bude zadovolјna, ne mogu ni ratari, ali ni mi osiguravači jer je to osiguranje na ivici egzistencije. Jovanović je izjavio i da je na panelu konstatovano da postoji negativna selekcija u osiguranju jer se osiguravaju samo oni koji imaju štete. To može da se prevaziđe, ako se izjednače subvencije u svim regionima i to je jedna od glavnih poruka sa okruglog stola o polјoprivredi i sa ovih Srpskih dana osiguranja. Svi moraju da budu stimulisani da se uklјuče u osiguranje, jer će time biti povećan obuhvat osiguranja.

Na Konferenciji se govorilo i o štetama koje su nanele superćelijske oluje tokom prethodnog leta, a koje dostižu iznos od nekoliko stotina miliona evra. Kada superćelijske oluje nanesu ogromnu štetu imovini građana, postavlјa se pitanje da li je neko i ko je odgovoran za tu štetu. Dešavalo se da građani pretrpe štetu, jer im je oluja odnela krov sa kuće, ali je taj krov istovremeno napravio štetu trećim licima u smislu da je oštetio njihovu kuću ili nekoga povredio, čulo se na Konferenciji. Ovde je u stvari u pitanju viša sila, a poručeno je i da će pitanja naknada štete morati da utvrđuju sudovi.
Na konferenciji je održan i okrugli sto o dobrovolјnom zdravstvenom osiguranju sa kojeg je poručeno da su cene zdravstvenih usluga najveći problem za još veći rast broja osiguranih i građana koji se opredelјuju da preko osiguravajućih društava koriste usluge privatnih zdravstvenih ustanova.

Srpski dani osiguranja su tradicionalna konferencija o osiguranju koju organizuje Udruženje osiguravača Srbije.

Fotografije
Video