Srpski dani osiguranja 2018

U hotelu „Izvor“ u Aranđelovcu, od 28-30. novembra 2018. godine održani su Drugi „Srpski dani osiguranja“ u organizaciji Udruženja osiguravača Srbije. Konferencija je okupila oko 300 stručnjaka iz zemlje i inostranstva, koji su, kroz dva okrugla stola i nekoliko izlaganja, razmatrali najvažnije teme iz oblasti osiguranja.

Otvarajući Konferenciju, predsednik UO Udruženja osiguravača Mirko Petrović izjavio je da je u Srbiji u prethodnoj godini potpisano oko šest miliona ugovora o osiguranju, a da je premija po glavi stanovnika dostigla iznos od 112 evra. Petrović je naglasio i da industrija osiguranja ulaže značajna sredstva u razvoj društvene zajednice i da zapošljava više od 10.800 ljudi.

Glavne teme prvog dana „Srpskih dana osiguranja“ bile su katastrofalne štete u Srbiji i predstavljanje mogućih rešenja za upravljanje tim štetama, kao i osiguranje poljoprivrede.

Uoči okruglog stola o osiguranju poljoprivrede, generalni sekretar UOS Duško Jovanović rekao je da u Srbiji samo 8 do 10% registrovanih poljoprivrednika ima osiguravajuću polisu i da je potrebno da taj broj bude znatno veći. „Moramo da pomognemo svakom seljaku da ima osiguranu letinu, osigurane traktore i poljoprivredne mašine. Zato planiramo da u dogovoru sa državom i lokalnim samoupravama omogućimo da polisa za poljoprivredne proizvođače bude besplatna. Veliki uticaj na srpska gazdinstva imaju oluja, kiša i sneg, a poljoprivrednici, krozu polisu osiguranja, treba da izbegnu katastrofalne štete koje mogu da izazovu loši vremenski uslovi”, izjavio je Jovanović.

Tokom drugog dana konferencije u Aranđelovcu, učesnici skupa bavili su se Sistemom zelene karte, dok su na okruglom stolu razmatrali razvoj i perspektive dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja. O značaju i perspektivama Sistema zelene karte, kao i o ulozi Srbije u tom sistemu, govorio je predsednik Saveta Biroa zelene karte Jean Zenners.

Na panelu o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, zaključeno je da će Udruženje osiguravača izaći sa novim idejama i inicijativama da se dodatnim razgovorima dođe do konkretnih rešenja u tom segmentu. Istaknuto je i da na budućnost dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja neće morati dugo da se čeka. Panelisti su naglasili i da je 2000.godine kreiran prvi proizvod dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, da je pet godina kasnije započeto dobrovoljno zdravstveno osiguranje koje pokriva troškove lečenja i organizaciju zdravstvene usluge. Naglašeno je i da je 2005.godine bilo 20 ustanova u mreži, a da je danas u sistem uključeno više od 700 zdravstvenih ustanova, što predstavlja predstavlja potencijal na kojem je potrebno raditi.

Zatvarajući skup, zamenik predsednika Upravnog odbora UOS Dragan Filipović naglasio je da je neophodno dalje ulaganje u razvijanje svesti o potrebi osiguranja i korišćenje prostora za funkcionalno i finansijsko opismenjavanje nacije. „Naš zadatak je da na pravi način priđemo sadašnjim, ali i budućim klijentima, tu pre svega mislim na generaciju studenata i oni koji završavaju srednju školu, koji imaju dovoljno inovacija u svojim glavama da pomognu razvoj osiguranja, a koji su s druge strane i naši budući klijenti“, izjavio je Filipović. On je naglasio i da je bitno to što se Srbija, kao država, razvija i napreduje, jer je to u direktnoj vezi sa uspehom industrije osiguranja.

Video možete pogledati OVDE.

Fotogaleriju možete pogledati OVDE.