Udruzenje osiguravaca Srbije UOS

10.08.2018.

Udruženje nastavilo da organizuje radionice…

Detaljnije

U sklopu procesa saradnje Narodne banke Srbije, Udruženja osiguravača Srbije sa članicama i Udruženja aktuara Srbije na planu…

09.08.2018.

UOS podržao akciju Ministarstva za rad “Naj čovek…

Detaljnije

U prostorijama Udruženja osiguravača Srbije dodeljene su nagrade "Naj čovek" Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka…

28.06.2018.

Udruženje osiguravača Srbije od 02. jula na novoj adresi…

Detaljnije

Sa velikim zadovoljstvom vas obaveštavamo da će se Udruženje osiguravača Srbije 02. jula 2018. godine preseliti u nove prostorije. …

27.06.2018.

Udruženje osiguravača Srbije organizovalo…

Detaljnije

U prostorijama Udruženja osiguravača Srbije održane su tri radionice na temu implementacije „QIS 1“ studije kojima…

28.05.2018.

Održane Šeste sportske igre osiguravača Srbije…

Detaljnije

U organizaciji i pod pokroviteljstvom Udruženja osiguravača Srbije, na Tari su od  24.-27. maja održane Šeste sportske…

21.05.2018.

U UOS ODRŽAN SEMINAR O PORESKIM PITANJIMA…

Detaljnije

Udruženje osiguravača Srbije, u saradnji sa revizorskom kućom Deloitte, organizovalo je seminar „Primena poreskih propisa…

Bonus malus

Bonus malus

Način obračunavanja bonusa i malusa u osiguranju od autoodgovornosti definisani su Odlukom o osnovnim kriterijumima bonus-malus sistema, podacima za primenu tog sistema i najvišem bonusu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2010 i 60/2011).
Bonus-malus sistem je utvrđivanje visine premije osiguranja od autoodgovornosti za određeno vozilo, primenom odgovarajućeg premijskog sistema u zavisnosti od toga da li je osiguranik u prethodnom periodu imao prijavljenu štetu po osnovu tog osiguranja za to vozilo, za koju je on odgovoran.
Ukoliko u toku jedne godine nemate štete nanete trećim licima, za svaku godinu stičete pravo bonusa od 5% do maksimalnih 15% za tri godine.
Vozači koji budu prouzrokovali štete tri godine za redom, ili tri i više šteta u jednoj godini, za svaku prijavljenu biće pomereni za tri premijska stepena više, što znači da premija osiguranja može da se uveća do maksimalnih 150% u odnosu na osnovnu premiju.

Premijski stepeni

Koeficijenti premijskih stepena

1

0.85

2

0.9

3

0.95

4 (početni)

1

5

1.15

6

1.3

7

1.5

8

1.7

9

1.9

10

2.1

11

2.3

12

2.5


Pri promeni osiguravajuće kuće, bonus i malus se ne menjaju, nego se prenose.
Kad kupite novo vozilo, krećete od premijskog stepena 4 na kom nemate ni bonus ni malus. Ukoliko prodajete automobil, možete da zadržite bonus i koristite za sledeće vozilo koje kupite, uz poštovanje određene procedure (donošenje polise sa prethodnog automobila i dostavljanje dokaza o otuđenju prethodnog vozila). 

Izveštaji

Izveštaji

Rezultati

Rezultati

  • Ukupna premija na kraju III kvartala 2017. godine iznosila je 70,9 mlrd dinara, što je za 6,3% više nego u istom periodu 2016. godine;
  • U strukturi premije, učešće neživotnih osiguranja je 77,5% a životnih osiguranja 22,5%;
  • Premija neživotnih osiguranja na kraju III kvartala 2017. godine viša je za 7,3% u odnosu na isti period prethodne godine;
  • Premija osiguranja od autoodgovornosti porasla je za 5,2%; premija imovinskih osiguranja za 10,6%; premija osiguranja motornih vozila – kasko za 12,2% dok je premija osiguranja od posledica nezgode smanjena za 17,7%;
  • Životna osiguranja u ukupnoj premiji beleže pad sa 23,2% na kraju III kvartala 2016. godine na na 22,5% na kraju III kvartala 2017. godine.

Izvor, NBS

uos

Udruženje osiguravača Srbije

Top