17.04.2018.

Nagrade pripadnicima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije…

Detaljnije

Ministar odbrane Aleksandar Vulin, načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Ljubiša Diković i generalni sekretar Udruženja…

30.03.2018.

Signali boljih vremena…

Detaljnije

Poslovna klima u Srbiji je prethodnih godina znatno poboljšana, zahvaljujući sprovedenim političkim i ekonomskim reformama,…

05.01.2018.

Udruženje osiguravača doniralo nagrade najboljim…

Detaljnije

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Udruženje osiguravača Srbije proglasili su 100 najboljih radnika…

01.12.2017.

Održani Prvi “Srpski dani osiguranja…

Detaljnije

Udruženje osiguravača Srbije organizovalo je od 28.-30. novembra 2017. godine Konferenciju “Srpski dani osiguranja”…

28.11.2017.

Udruženje organizuje konferenciju „Srpski dani osiguranja“…

Detaljnije

Od 28.-30. novembra 2017. godine, u hotelu „Izvor“ u Aranđelovcu, biće održana međunarodna naučno-stručna konferencija…

05.11.2017.

Udruženje osvojilo nagradu „Kaktus 2017“ na…

Detaljnije

Kampanji „Osiguraj budućnost“ koju Udruženje osiguravača sprovodi sa agencijom Represent Communications, pripala…

Bonus malus

Bonus malus

Način obračunavanja bonusa i malusa u osiguranju od autoodgovornosti definisani su Odlukom o osnovnim kriterijumima bonus-malus sistema, podacima za primenu tog sistema i najvišem bonusu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2010 i 60/2011).
Bonus-malus sistem je utvrđivanje visine premije osiguranja od autoodgovornosti za određeno vozilo, primenom odgovarajućeg premijskog sistema u zavisnosti od toga da li je osiguranik u prethodnom periodu imao prijavljenu štetu po osnovu tog osiguranja za to vozilo, za koju je on odgovoran.
Ukoliko u toku jedne godine nemate štete nanete trećim licima, za svaku godinu stičete pravo bonusa od 5% do maksimalnih 15% za tri godine.
Vozači koji budu prouzrokovali štete tri godine za redom, ili tri i više šteta u jednoj godini, za svaku prijavljenu biće pomereni za tri premijska stepena više, što znači da premija osiguranja može da se uveća do maksimalnih 150% u odnosu na osnovnu premiju.

Premijski stepeni

Koeficijenti premijskih stepena

1

0.85

2

0.9

3

0.95

4 (početni)

1

5

1.15

6

1.3

7

1.5

8

1.7

9

1.9

10

2.1

11

2.3

12

2.5


Pri promeni osiguravajuće kuće, bonus i malus se ne menjaju, nego se prenose.
Kad kupite novo vozilo, krećete od premijskog stepena 4 na kom nemate ni bonus ni malus. Ukoliko prodajete automobil, možete da zadržite bonus i koristite za sledeće vozilo koje kupite, uz poštovanje određene procedure (donošenje polise sa prethodnog automobila i dostavljanje dokaza o otuđenju prethodnog vozila). 

Izveštaji

Izveštaji

Rezultati

Rezultati

  • Ukupna premija na kraju III kvartala 2017. godine iznosila je 70,9 mlrd dinara, što je za 6,3% više nego u istom periodu 2016. godine;
  • U strukturi premije, učešće neživotnih osiguranja je 77,5% a životnih osiguranja 22,5%;
  • Premija neživotnih osiguranja na kraju III kvartala 2017. godine viša je za 7,3% u odnosu na isti period prethodne godine;
  • Premija osiguranja od autoodgovornosti porasla je za 5,2%; premija imovinskih osiguranja za 10,6%; premija osiguranja motornih vozila – kasko za 12,2% dok je premija osiguranja od posledica nezgode smanjena za 17,7%;
  • Životna osiguranja u ukupnoj premiji beleže pad sa 23,2% na kraju III kvartala 2016. godine na na 22,5% na kraju III kvartala 2017. godine.

Izvor, NBS

uos

Udruženje osiguravača Srbije

Top