30.11.2018.

Završeni drugi Srpski dani osiguranja…

Detaljnije

30.novembar 2018 – Neophodno je dalje ulaganje u razvijanje svesti o potrebi osiguranja i korišćenje prostora da se radi…

14.11.2018.

Isplata štete ne sme da bude ugrožena…

Detaljnije

Srbija bi trebalo da dobije novi Zakon o obaveznim osiguranjima. Donošenje nove regulative koja bi bila usklađena sa evropskim…

01.11.2018.

UOS organizator najvećeg evropskog skupa…

Detaljnije

Udruženje osiguravača Srbije organizovaće 2020. godine Međunarodnu konferenciju auto-osiguranja, skupštinu Sistema zelene karte…

19.10.2018.

Delegacija Udruženja osiguravača BiH u poseti UOS…

Detaljnije

Udruženje osiguravajućih društava Federacije Bosne i Hercegovine bilo je u dvodnevnoj poseti Udruženju osiguravača Srbije,…

12.10.2018.

Održan sastanak Grupe Biroa zelene karte Jugoistočne Evrope…

Detaljnije

U Skoplju je, od 8. do 10. oktobra, održan sastanak Grupe Biroa zelene karte Jugoistočne Evrope. Na skupu su razmatrani…

08.10.2018.

Održana Konferencija „DOT 2018“…

Detaljnije

Udruženje osiguravača Srbije i ove godine je, po šesti put, organizovalo stručni skup o informacionim tehnologima pod nazivom:…

Bonus malus

Bonus malus

Način obračunavanja bonusa i malusa u osiguranju od autoodgovornosti definisani su Odlukom o osnovnim kriterijumima bonus-malus sistema, podacima za primenu tog sistema i najvišem bonusu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2010 i 60/2011).
Bonus-malus sistem je utvrđivanje visine premije osiguranja od autoodgovornosti za određeno vozilo, primenom odgovarajućeg premijskog sistema u zavisnosti od toga da li je osiguranik u prethodnom periodu imao prijavljenu štetu po osnovu tog osiguranja za to vozilo, za koju je on odgovoran.
Ukoliko u toku jedne godine nemate štete nanete trećim licima, za svaku godinu stičete pravo bonusa od 5% do maksimalnih 15% za tri godine.
Vozači koji budu prouzrokovali štete tri godine za redom, ili tri i više šteta u jednoj godini, za svaku prijavljenu biće pomereni za tri premijska stepena više, što znači da premija osiguranja može da se uveća do maksimalnih 150% u odnosu na osnovnu premiju.

Premijski stepeni

Koeficijenti premijskih stepena

1

0.85

2

0.9

3

0.95

4 (početni)

1

5

1.15

6

1.3

7

1.5

8

1.7

9

1.9

10

2.1

11

2.3

12

2.5


Pri promeni osiguravajuće kuće, bonus i malus se ne menjaju, nego se prenose.
Kad kupite novo vozilo, krećete od premijskog stepena 4 na kom nemate ni bonus ni malus. Ukoliko prodajete automobil, možete da zadržite bonus i koristite za sledeće vozilo koje kupite, uz poštovanje određene procedure (donošenje polise sa prethodnog automobila i dostavljanje dokaza o otuđenju prethodnog vozila). 

Rezultati

Rezultati

  • Ukupna premija na kraju III kvartala 2017. godine iznosila je 70,9 mlrd dinara, što je za 6,3% više nego u istom periodu 2016. godine;
  • U strukturi premije, učešće neživotnih osiguranja je 77,5% a životnih osiguranja 22,5%;
  • Premija neživotnih osiguranja na kraju III kvartala 2017. godine viša je za 7,3% u odnosu na isti period prethodne godine;
  • Premija osiguranja od autoodgovornosti porasla je za 5,2%; premija imovinskih osiguranja za 10,6%; premija osiguranja motornih vozila – kasko za 12,2% dok je premija osiguranja od posledica nezgode smanjena za 17,7%;
  • Životna osiguranja u ukupnoj premiji beleže pad sa 23,2% na kraju III kvartala 2016. godine na na 22,5% na kraju III kvartala 2017. godine.

Izvor, NBS

uos

Udruženje osiguravača Srbije

Top