22.07.2020.

Udruženje doniralo sredstva za obnovu sale u Palati „Srbija“…

Detaljnije

Sala „Srbija“ (nekadašnja sala „Jugoslavija“) najreprezentativnija prostorija Palate Srbija, prostire…

13.07.2020.

Otkazana Međunarodna konferencija auto osiguranja…

Detaljnije

Udruženje osiguravača Srbije sa žaljenjem konstatuje da je, u svetlu događaja izazvanih pandemijom Korona virusa, na sednici…

06.07.2020.

Ispravljena nepravda prema narodnom heroju…

Detaljnije

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević uručio je orden narodnog heroja učesniku Narodnooslobodilačke…

01.06.2020.

Nagrađeni najbolji pripadnici Vojske Srbije…

Detaljnije

Pripadnicima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, koji su postigli vanredno zapažene rezultate i izuzetno zalaganje i požrtvovanost…

30.03.2020.

Udruženje osiguravača doniralo sredstva za…

Detaljnije

Imajući u vidu dramatičnu situaciju izazvanu virusom “Covid 19”  Udruženje osiguravača Srbije, ispred industrije…

22.03.2020.

UOS od ponedeljka 23. marta obustavlja prijem stranaka…

Detaljnije

U skladu sa preporukama nadležnih državnih organa, čiji je cilj prevencija i spečavanje daljeg širenja virusa “Covid-19”…

Bonus malus

Bonus malus

Način obračunavanja bonusa i malusa u osiguranju od autoodgovornosti definisani su Odlukom o osnovnim kriterijumima bonus-malus sistema, podacima za primenu tog sistema i najvišem bonusu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2010 i 60/2011).
Bonus-malus sistem je utvrđivanje visine premije osiguranja od autoodgovornosti za određeno vozilo, primenom odgovarajućeg premijskog sistema u zavisnosti od toga da li je osiguranik u prethodnom periodu imao prijavljenu štetu po osnovu tog osiguranja za to vozilo, za koju je on odgovoran.
Ukoliko u toku jedne godine nemate štete nanete trećim licima, za svaku godinu stičete pravo bonusa od 5% do maksimalnih 15% za tri godine.
Vozači koji budu prouzrokovali štete tri godine za redom, ili tri i više šteta u jednoj godini, za svaku prijavljenu biće pomereni za tri premijska stepena više, što znači da premija osiguranja može da se uveća do maksimalnih 150% u odnosu na osnovnu premiju.

Premijski stepeni

Koeficijenti premijskih stepena

1

0.85

2

0.9

3

0.95

4 (početni)

1

5

1.15

6

1.3

7

1.5

8

1.7

9

1.9

10

2.1

11

2.3

12

2.5


Pri promeni osiguravajuće kuće, bonus i malus se ne menjaju, nego se prenose.
Kad kupite novo vozilo, krećete od premijskog stepena 4 na kom nemate ni bonus ni malus. Ukoliko prodajete automobil, možete da zadržite bonus i koristite za sledeće vozilo koje kupite, uz poštovanje određene procedure (donošenje polise sa prethodnog automobila i dostavljanje dokaza o otuđenju prethodnog vozila). 

Rezultati

Rezultati

Ukupna premija prema vrstama osiguranja u III kvartalu 2018. godine i III kvartalu 2017.

  • Ukupna premija u T3 2018. godine iznosila je 74,6 mlrd dinara, što predstavlja rast od 5,2% u odnosu na isti period prethodne godine.
  • U strukturi premije, učešće neživotnih osiguranja iznosilo je 77,3%, a životnih 22,7%
  • Premija neživotnih osiguranja porasla je u T3 2018. za 4,8% u odnosu na isti period 2017. godine.
  • Premija osiguranja od autoodgovornosti porasla je za 5,6%, premija imovinskih osiguranja za 2,1%, premija osiguranja motornih vozila – kasko za 13,4%, dok je premija osiguranja od posledica nezgode smanjena za 23,6%.
  • Životna osiguranja u ukupnoj premiji beleže blagi rast sa 22,5% u T3 2017. godine na 22,7% u T3 2018. godine, što je posledica nominalnog rasta premije životnih osiguranja od 6,4% u odnosu na T3 2017. godine.

Izvor, NBS

uos

Udruženje osiguravača Srbije

Top