19.02.2020.

21. GODIŠNJE SAVETOVANJE „MODERNI ASPEKTI ZAKONSKOG…

Detaljnije

U hotelu Sloboda u Šapcu, 3, 4, i 5. aprila, održava se 21. savetovanje "Moderni aspekti zakonskog i regulatornog…

18.12.2019.

UOS pomogao izdavanje knjige “Derbi”…

Detaljnije

Knjiga “Derbi” u kojoj su obuhvaćene sve utakmiče koje su “večiti” odigrali, autora Dragiše Kovačevića,…

12.12.2019.

Delegacija iz Republike Srpske u poseti UOS…

Detaljnije

Predstavnici rukovodstva Udruženja društava za osiguranje Republike Srpske posetili su Udruženje osiguravača Srbije i tom prilikom…

02.12.2019.

ZAVRŠENI TREĆI SRPSKI DANI OSIGURANJA U ARANĐELOVCU…

Detaljnije

29 .novembar 2019 - Kreirati održivi model poslovanja na duži vremenski period kojim će biti povećana sigurnost, transformacija…

28.11.2019.

SVEČANO OTVORENI TREĆI SRPSKI DANI OSIGURANJA…

Detaljnije

  Više od 300 predstavnika osiguravajućih kuća, državnih zvaničnika, kao i domaćih, regionalnih i stručnjaka iz inostranstva…

23.10.2019.

UOS oranizovao obuku o primeni novog Zakona…

Detaljnije

U prostorijama Udruženja osiguravača Srbije održana je jednodnevna obuka zaposlenih u društvima za osiguranje u vezi sa primenom…

Bonus malus

Bonus malus

Način obračunavanja bonusa i malusa u osiguranju od autoodgovornosti definisani su Odlukom o osnovnim kriterijumima bonus-malus sistema, podacima za primenu tog sistema i najvišem bonusu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2010 i 60/2011).
Bonus-malus sistem je utvrđivanje visine premije osiguranja od autoodgovornosti za određeno vozilo, primenom odgovarajućeg premijskog sistema u zavisnosti od toga da li je osiguranik u prethodnom periodu imao prijavljenu štetu po osnovu tog osiguranja za to vozilo, za koju je on odgovoran.
Ukoliko u toku jedne godine nemate štete nanete trećim licima, za svaku godinu stičete pravo bonusa od 5% do maksimalnih 15% za tri godine.
Vozači koji budu prouzrokovali štete tri godine za redom, ili tri i više šteta u jednoj godini, za svaku prijavljenu biće pomereni za tri premijska stepena više, što znači da premija osiguranja može da se uveća do maksimalnih 150% u odnosu na osnovnu premiju.

Premijski stepeni

Koeficijenti premijskih stepena

1

0.85

2

0.9

3

0.95

4 (početni)

1

5

1.15

6

1.3

7

1.5

8

1.7

9

1.9

10

2.1

11

2.3

12

2.5


Pri promeni osiguravajuće kuće, bonus i malus se ne menjaju, nego se prenose.
Kad kupite novo vozilo, krećete od premijskog stepena 4 na kom nemate ni bonus ni malus. Ukoliko prodajete automobil, možete da zadržite bonus i koristite za sledeće vozilo koje kupite, uz poštovanje određene procedure (donošenje polise sa prethodnog automobila i dostavljanje dokaza o otuđenju prethodnog vozila). 

Rezultati

Rezultati

Ukupna premija prema vrstama osiguranja u III kvartalu 2018. godine i III kvartalu 2017.

  • Ukupna premija u T3 2018. godine iznosila je 74,6 mlrd dinara, što predstavlja rast od 5,2% u odnosu na isti period prethodne godine.
  • U strukturi premije, učešće neživotnih osiguranja iznosilo je 77,3%, a životnih 22,7%
  • Premija neživotnih osiguranja porasla je u T3 2018. za 4,8% u odnosu na isti period 2017. godine.
  • Premija osiguranja od autoodgovornosti porasla je za 5,6%, premija imovinskih osiguranja za 2,1%, premija osiguranja motornih vozila – kasko za 13,4%, dok je premija osiguranja od posledica nezgode smanjena za 23,6%.
  • Životna osiguranja u ukupnoj premiji beleže blagi rast sa 22,5% u T3 2017. godine na 22,7% u T3 2018. godine, što je posledica nominalnog rasta premije životnih osiguranja od 6,4% u odnosu na T3 2017. godine.

Izvor, NBS

uos

Udruženje osiguravača Srbije

Top