25.09.2020.

Renovirana sala „Srbija“ u zgradi Palata Srbija…

Detaljnije

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević zajedno sa generalnim sekretarom Udruženja osiguravača…

11.09.2020.

Tek kad su mi obili kuću, shvatio sam značaj osiguranja…

Detaljnije

Punih deset godina je prošlo od kada je Nenad Bjeković, legenda Partizana i aktuelni potpredsednik Fudbalskog saveza…

22.07.2020.

Udruženje doniralo sredstva za obnovu sale u Palati „Srbija“…

Detaljnije

Sala „Srbija“ (nekadašnja sala „Jugoslavija“) najreprezentativnija prostorija Palate Srbija, prostire…

13.07.2020.

Otkazana Međunarodna konferencija auto osiguranja…

Detaljnije

Udruženje osiguravača Srbije sa žaljenjem konstatuje da je, u svetlu događaja izazvanih pandemijom Korona virusa, na sednici…

06.07.2020.

Ispravljena nepravda prema narodnom heroju…

Detaljnije

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević uručio je orden narodnog heroja učesniku Narodnooslobodilačke…

01.06.2020.

Nagrađeni najbolji pripadnici Vojske Srbije…

Detaljnije

Pripadnicima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, koji su postigli vanredno zapažene rezultate i izuzetno zalaganje i požrtvovanost…

Bonus malus

Bonus malus

Način obračunavanja bonusa i malusa u osiguranju od autoodgovornosti definisani su Odlukom o osnovnim kriterijumima bonus-malus sistema, podacima za primenu tog sistema i najvišem bonusu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2010 i 60/2011).
Bonus-malus sistem je utvrđivanje visine premije osiguranja od autoodgovornosti za određeno vozilo, primenom odgovarajućeg premijskog sistema u zavisnosti od toga da li je osiguranik u prethodnom periodu imao prijavljenu štetu po osnovu tog osiguranja za to vozilo, za koju je on odgovoran.
Ukoliko u toku jedne godine nemate štete nanete trećim licima, za svaku godinu stičete pravo bonusa od 5% do maksimalnih 15% za tri godine.
Vozači koji budu prouzrokovali štete tri godine za redom, ili tri i više šteta u jednoj godini, za svaku prijavljenu biće pomereni za tri premijska stepena više, što znači da premija osiguranja može da se uveća do maksimalnih 150% u odnosu na osnovnu premiju.

Premijski stepeni

Koeficijenti premijskih stepena

1

0.85

2

0.9

3

0.95

4 (početni)

1

5

1.15

6

1.3

7

1.5

8

1.7

9

1.9

10

2.1

11

2.3

12

2.5


Pri promeni osiguravajuće kuće, bonus i malus se ne menjaju, nego se prenose.
Kad kupite novo vozilo, krećete od premijskog stepena 4 na kom nemate ni bonus ni malus. Ukoliko prodajete automobil, možete da zadržite bonus i koristite za sledeće vozilo koje kupite, uz poštovanje određene procedure (donošenje polise sa prethodnog automobila i dostavljanje dokaza o otuđenju prethodnog vozila). 

Rezultati

Rezultati

Ukupna premija prema vrstama osiguranja u III kvartalu 2018. godine i III kvartalu 2017.

  • Ukupna premija u T3 2018. godine iznosila je 74,6 mlrd dinara, što predstavlja rast od 5,2% u odnosu na isti period prethodne godine.
  • U strukturi premije, učešće neživotnih osiguranja iznosilo je 77,3%, a životnih 22,7%
  • Premija neživotnih osiguranja porasla je u T3 2018. za 4,8% u odnosu na isti period 2017. godine.
  • Premija osiguranja od autoodgovornosti porasla je za 5,6%, premija imovinskih osiguranja za 2,1%, premija osiguranja motornih vozila – kasko za 13,4%, dok je premija osiguranja od posledica nezgode smanjena za 23,6%.
  • Životna osiguranja u ukupnoj premiji beleže blagi rast sa 22,5% u T3 2017. godine na 22,7% u T3 2018. godine, što je posledica nominalnog rasta premije životnih osiguranja od 6,4% u odnosu na T3 2017. godine.

Izvor, NBS

uos

Udruženje osiguravača Srbije

Top