16.08.2019.

Vozači koji pod dejstvom alkohola izazovu…

Detaljnije

Na putevima u Srbiji, od početka godine, dogodilo se 22.000 saobraćajnih nezgoda, u kojima je poginulo 310 osoba, dok je…

18.06.2019.

UOS organizator Međunarodne konferencije…

Detaljnije

Udruženje osiguravača Srbije organizovaće u junu 2020. godine Međunarodnu konferenciju auto-osiguranja, skupštinu Sistema zelene…

11.06.2019.

U UOS nastavljene radionice o implementaciji QIS 2…

Detaljnije

  U prostorijama Udruženja osiguravača Srbije održana je jednodnevna radionica na temu „Druge kvantitativne studije…

27.05.2019.

Održane Sedme sportske igre osiguravača Srbije…

Detaljnije

U organizaciji i pod pokroviteljstvom Udruženja osiguravača Srbije, na Tari su od  23.-26. maja održane Sedme sportske…

21.05.2019.

Učesnici takmičenja “Osiguraj znanje” u poseti UOS…

Detaljnije

U prostorijama Udruženja osiguravača Srbije održana je radionica učesnika takmičenja “Osiguraj znanje 2019”. Pored…

20.05.2019.

UOS podržao nastup naših takmičara na Međunarodnom…

Detaljnije

Srbija prvi put učestvuje na Međunarodnom takmičenju u profesionalnim veštinama na temu „Saradnja među profesijama i…

Bonus malus

Bonus malus

Način obračunavanja bonusa i malusa u osiguranju od autoodgovornosti definisani su Odlukom o osnovnim kriterijumima bonus-malus sistema, podacima za primenu tog sistema i najvišem bonusu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2010 i 60/2011).
Bonus-malus sistem je utvrđivanje visine premije osiguranja od autoodgovornosti za određeno vozilo, primenom odgovarajućeg premijskog sistema u zavisnosti od toga da li je osiguranik u prethodnom periodu imao prijavljenu štetu po osnovu tog osiguranja za to vozilo, za koju je on odgovoran.
Ukoliko u toku jedne godine nemate štete nanete trećim licima, za svaku godinu stičete pravo bonusa od 5% do maksimalnih 15% za tri godine.
Vozači koji budu prouzrokovali štete tri godine za redom, ili tri i više šteta u jednoj godini, za svaku prijavljenu biće pomereni za tri premijska stepena više, što znači da premija osiguranja može da se uveća do maksimalnih 150% u odnosu na osnovnu premiju.

Premijski stepeni

Koeficijenti premijskih stepena

1

0.85

2

0.9

3

0.95

4 (početni)

1

5

1.15

6

1.3

7

1.5

8

1.7

9

1.9

10

2.1

11

2.3

12

2.5


Pri promeni osiguravajuće kuće, bonus i malus se ne menjaju, nego se prenose.
Kad kupite novo vozilo, krećete od premijskog stepena 4 na kom nemate ni bonus ni malus. Ukoliko prodajete automobil, možete da zadržite bonus i koristite za sledeće vozilo koje kupite, uz poštovanje određene procedure (donošenje polise sa prethodnog automobila i dostavljanje dokaza o otuđenju prethodnog vozila). 

Rezultati

Rezultati

Ukupna premija prema vrstama osiguranja u III kvartalu 2018. godine i III kvartalu 2017.

  • Ukupna premija u T3 2018. godine iznosila je 74,6 mlrd dinara, što predstavlja rast od 5,2% u odnosu na isti period prethodne godine.
  • U strukturi premije, učešće neživotnih osiguranja iznosilo je 77,3%, a životnih 22,7%
  • Premija neživotnih osiguranja porasla je u T3 2018. za 4,8% u odnosu na isti period 2017. godine.
  • Premija osiguranja od autoodgovornosti porasla je za 5,6%, premija imovinskih osiguranja za 2,1%, premija osiguranja motornih vozila – kasko za 13,4%, dok je premija osiguranja od posledica nezgode smanjena za 23,6%.
  • Životna osiguranja u ukupnoj premiji beleže blagi rast sa 22,5% u T3 2017. godine na 22,7% u T3 2018. godine, što je posledica nominalnog rasta premije životnih osiguranja od 6,4% u odnosu na T3 2017. godine.

Izvor, NBS

uos

Udruženje osiguravača Srbije

Top